Política d’empresa

Missió, visió i valors

La societat dba-fluxe estudios y proyectos, S.L. té per objectiu donar resposta a les necessitats dels seus clients en matèria d’estudi i redacció de projectes així com de desenvolupament i control d’obres en fase de preparació i execució.

A dba-fluxe estudios y proyectos, S.L. donem servei tant a l’Administració Pública (estatal, autonòmica, local, diputacions i consorcis, etc) com a agents privats.  En l’esperit del nostre treball es troba l’objectiu d’esdevenir un punt de referència per als nostres clients, col·laborant i acompanyant als mateixos en el seu treball diari a fi i efecte d’aconseguir les fites que es proposin. En aquest sentit, resulta necessària l’adequació a la naturalesa i diferents característiques de cada un dels organismes i agents pels que treballem.

L’àmbit en el que dba-fluxe estudios y proyectos, S.L. desenvolupa el seu treball és principalment  el de  medi ambient, enginyeria civil i urbanisme. La nostre feina s’acaba traduint en una modelització del medi i el territori en que actuem, fet aquest que comporta una responsabilitat afegida envers el medi ambient i la societat. Les mesures per a assegurar una correcte actuació  tenen un caràcter transversal dins la nostra organització.

L’empresa està totalment compromesa amb el medi ambient. A més de ser una característica intrínseca a la seva activitat, existeix un compromís ferm per identificar tots els aspectes ambientals que puguem generar i minimitzar-los al màxim, prevenint al màxim la contaminació i complint amb tots els requisits legals i qualsevol altres requisits relacionats amb el medi ambient.

Un dels objectiu de la nostra empresa és el de ser reconeguts per la qualitat dels nostres treballs i la proximitat continua a les Administracions i agents privats als que prestem serveis. En aquest sentit és fonamental comptar amb un equip humà amb la formació i implicació  necessària així com amb un elevat sentit de la responsabilitat. Primar la qualitat humana del nostre equip per sobre de qualsevol altre característica és un dels pilars de la nostre empresa.

Per tal de donar resposta als nostres objectius i a la visió de la nostra empresa, resulta fonamental assegurar el comportament ètic i professional de l’equip humà de dba-fluxe estudios y proyectos, així com el respecte per les persones i el medi ambient, el treball en equip, la innovació i capacitat d’adaptació, el compromís per la transparència i honestedat, la proximitat i esperit de col·laboració amb els nostres clients,… i la millora continua.

Vallromanes a, 1 de febrer de 2009
David Blázquez Aguirre
Gerent de dba-fluxe estudios y proyectos, S.L.

© 2011-2022 dba-fluxe Suffusion theme by Sayontan Sinha