Gestió medi ambiental

Un dels principals objectius de dba en el procés de desenvolupament dels nostres treballs és el respecte pel medi ambient, essent aquest un dels nostres principals àmbits d’actuació.

A nivell intern i per a una correcte gestió medi ambiental dels nostres processos, dba compte amb la implantació de les normes UNE-EN ISO 14001/04.

© 2011-2022 dba-fluxe Suffusion theme by Sayontan Sinha