Gestió de projectes

A dba gestionem projectes d’enginyeria tot oferint un servei complert de tot el cicle del projecte.

Dins del nostre treball realitzem estudis tècnics i econòmics, projectes d’enginyeria, projectes mediambientals i assistències tècniques en el transcurs de la construcció de les obres i instal·lacions.

Per una correcte gestió dels treballs dba compte amb la implantació de les normes de qualitat UNE-EN ISO 9001/08.

© 2011-2022 dba-fluxe Suffusion theme by Sayontan Sinha