dba sanejament

Realitzem projectes en l’àmbit del sanejament tant en el medi urbà com en el rural. Realitzem projectes i control d’obres d’estacions depuradores, estacions de bombament, dipòsits de retenció d’aigües de pluja i anti descàrrega del sistema unitàri, col·lectors en alta i clavegueram urbà.

© 2011-2022 dba-fluxe Suffusion theme by Sayontan Sinha