dba ferrocarril

En l’àmbit de l’enginyeria ferroviària hem iniciat els nostres treballs donant suport a assistències tècniques de la direcció d’obra així com a oficines tècniques de principals empreses constructores tant en projectes d’alta velocitat com en línies de mercaderies.

© 2011-2022 dba-fluxe Suffusion theme by Sayontan Sinha