Activitats

A dba oferim un servei integral des de la concepció del projecte fins a la seva execució i fase d’explotació final, tot realitzant:

  • Estudis de viabilitat
  • Estudis informatius
  • Avantprojectes
  • Projectes d’obra
  • Direcció d’obra
  • Assistència tècnica
  • Suport en fase de posada en servei

El nostre treball es desenvolupa en els àmbits de la enginyeria hidràulica, abastament, sanejament i depuració d’aigües residuals, enginyeria marítima, medi ambient, urbanisme, enginyeria viària i enginyeria ferroviària (infraestructures).

© 2011-2022 dba-fluxe Suffusion theme by Sayontan Sinha